ความเป็นมาตำรวจภูธรภาค 5
  โครงสร้างตำรวจภูธรภาค 5
  ผู้บังคับบัญชา
  พื้นที่รับผิดชอบ
  นโยบาย ผบช.ภ.5


    เว็บไซต์น่าสนใจ

    ตรวจสอบข้อมุล
ราชกิจจานุเบกษา
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
รหัสไปรษณีย์
ข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
คำพิพากษาฎีกา
กรมบังคับคดี
    จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับวันที่ 15 มีนาคม 2554


    สารคดีเชิงบันเทิงคดี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2559
งานรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตอนที่ 1 - กว่าจะมาเป็น 191 ในวันนี้
งานรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตอนที่ 2 - 191 ไม่ใช่แค่รับแจ้งเหตุอาชญากรรม
งานรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตอนที่ 3 - ปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับหน่วยงาน 191
งานรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตอนที่ 4 - ปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับหน่วยงาน 191
งานรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตอนที่ 5 - อนาคตที่ต้องก้าวไกลต่อไปของ 191
งานด้านจราจร ตอนที่ 1 - จราจรไม่จราจล
งานด้านจราจร ตอนที่ 2 - ด่านตำรวจ
งานด้านจราจร ตอนที่ 3 - นักซิ่งนอกสนาม
งานด้านจราจร ตอนที่ 4 - จราจรคืนความสุข
งานด้านจราจร ตอนที่ 5 - จราจรไทยไฮเทค
งานแจ้งเตือนภัย ตอนที่ 1 - ภัยจากการปล้นบ้าน ร้านค้า ออฟฟิศ
งานแจ้งเตือนภัย ตอนที่ 2 - ภัยจากที่สาธารณะ
งานแจ้งเตือนภัย ตอนที่ 3 - ภัยจากอินเทอร์เน็ต
งานแจ้งเตือนภัย ตอนที่ 4 - สกิมเมอร์ เอทีเอ็มและบัตรเครดิต
งานแจ้งเตือนภัย ตอนที่ 5 - สามเหลี่ยมอาชญากรรม
งานอาเซียน AC และตำรวจท่องเที่ยว ตอนที่ 1 - ตำรวจไทยในประชาคมอาเซียน(AC)
งานอาเซียน AC และตำรวจท่องเที่ยว ตอนที่ 2 - ขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียน
งานอาเซียน AC และตำรวจท่องเที่ยว ตอนที่ 3 - ท่องเที่ยวไทยปลอดภัย
งานอาเซียน AC และตำรวจท่องเที่ยว ตอนที่ 4 - อาเซียนรวมใจป้องภัยข้ามชาติ
งานอาเซียน AC และตำรวจท่องเที่ยว ตอนที่ 5 - ประชาคมอาเซียนไร้พรมแดน
งานยาเสพติด ตอนที่ 1 - ยาเสพติดใกล้ตัวกว่าที่เราคิด
งานยาเสพติด ตอนที่ 2 - ห่างไกลยาเสพติดเริ่มคิดจากครอบครัว
งานยาเสพติด ตอนที่ 3 - สถานศึกษาน่าอยู่ช่วยกันดูแล
งานยาเสพติด ตอนที่ 4 - เขี้ยวเล็บของตำรวจปราบปรามยาเสพติด
งานยาเสพติด ตอนที่ 5 - การจัดการปัญหายาเสพติดของตำรวจไทยในอนาคต

  
 
 

 

 
 
27ก.ย.59-2 19.30-20.00น.
27ก.ย.59-1 12.00-12.30น.
26ก.ย.59-2 19.30-20.00น.
26ก.ย.59-1 12.00-12.30น.
25ก.ย.59-2 19.30-20.00น.
25ก.ย.59-1 12.00-12.30น.
24ก.ย.59-2 19.30-20.00น.
24ก.ย.59-1 12.00-12.30น.
23ก.ย.59-2 19.30-20.00น.
23ก.ย.59-1 12.00-12.30น.
22ก.ย.59-2 19.30-20.00น.
22ก.ย.59-1 12.00-12.30น.
21ก.ย.59-2 19.30-20.00น.
21ก.ย.59-1 12.00-12.30น.
20ก.ย.59-2 19.30-20.00น.
20ก.ย.59-1 12.00-12.30น.
19ก.ย.59-2 19.30-20.00น.
19ก.ย.59-1 12.00-12.30น.
18ก.ย.59-2 19.30-20.00น.
18ก.ย.59-1 12.00-12.30น.
17ก.ย.59-2 19.30-20.00น.
17ก.ย.59-1 12.00-12.30น.
16ก.ย.59-2 19.30-20.00น.
16ก.ย.59-1 12.00-12.30น.
15ก.ย.59-2 19.30-20.00น.
15ก.ย.59-1 12.00-12.30น.
14ก.ย.59-2 19.30-20.00น.
14ก.ย.59-1 12.00-12.30น.
13ก.ย.59-2 19.30-20.00น.
13ก.ย.59-1 12.00-12.30น.
12ก.ย.59-2 19.30-20.00น.
12ก.ย.59-1 12.00-12.30น.
11ก.ย.59-2 19.30-20.00น.
11ก.ย.59-1 12.00-12.30น.
10ก.ย.59-2 19.30-20.00น.
10ก.ย.59-1 12.00-12.30น.
9ก.ย.59-2 19.30-20.00น.
9ก.ย.59-1 12.00-12.30น.
8ก.ย.59-2 19.30-20.00น.
8ก.ย.59-1 12.00-12.30น.
7ก.ย.59-2 19.30-20.00น.
7ก.ย.59-1 12.00-12.30น.
6ก.ย.59-2 19.30-20.00น.
6ก.ย.59-1 12.00-12.30น.
5ก.ย.59-2 19.30-20.00น.
5ก.ย.59-1 12.00-12.30น.
4ก.ย.59-2 19.30-20.00น.
4ก.ย.59-1 12.00-12.30น.
3ก.ย.59-2 19.30-20.00น.
3ก.ย.59-1 12.00-12.30น.
2ก.ย.59-2 19.30-20.00น.
2ก.ย.59-1 12.00-12.30น.
1ก.ย.59-2 19.30-20.00น.
1ก.ย.59-1 12.00-12.30น.
31ส.ค.59-2 19.30-20.00น.
31ส.ค.59-1 12.00-12.30น.
30ส.ค.59-2 19.30-20.00น.
30ส.ค.59-1 12.00-12.30น.
29ส.ค.59-2 19.30-20.00น.
29ส.ค.59-1 12.00-12.30น.
28ส.ค.59-2 19.30-20.00น.
28ส.ค.59-1 12.00-12.30น.
27ส.ค.59-2 19.30-20.00น.
27ส.ค.59-1 12.00-12.30น.

P5 Channel   ศูนย์ผลิตรายการตำรวจภูธรภาค ๕  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 
Police5.go.th : : ตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่
© Copyright 2009 , All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเว็บไซต์ info@police5.go.th , โทรศัพท์ 0-5314-0000 (08.30 - 16.30 น.) แฟกส์ 0-5314-0051

Browser Support : IE , Firefox , Opera , Safari