16เม.ษ.57(2) 19.30-20.00น.
16เม.ษ.57(1) 12.00-12.30น.
15เม.ษ.57(2) 19.30-20.00น.
15เม.ษ.57(1) 12.00-12.30น.
14เม.ษ.57(2) 19.30-20.00น.
14เม.ษ.57(1) 12.00-12.30น.
13เม.ษ.57(2) 19.30-20.00น.
13เม.ษ.57(1) 12.00-12.30น.
12เม.ษ.57(2) 19.30-20.00น.
12เม.ษ.57(1) 12.00-12.30น.
11เม.ษ.57(2) 19.30-20.00น.
11เม.ษ.57(1) 12.00-12.30น.
10เม.ษ.57(2) 19.30-20.00น.
10เม.ษ.57(1) 12.00-12.30น.
9เม.ษ.57(2) 19.30-20.00น.
9เม.ษ.57(1) 12.00-12.30น.
8เม.ษ.57(2) 19.30-20.00น.
8เม.ษ.57(1) 12.00-12.30น.
7เม.ษ.57(2) 19.30-20.00น.
7เม.ษ.57(1) 12.00-12.30น.
6เม.ษ.57(2) 19.30-20.00น.
6เม.ษ.57(1) 12.00-12.30น.
5เม.ษ.57(2) 19.30-20.00น.
5เม.ษ.57(1) 12.00-12.30น.

P5 Channel   ศูนย์ผลิตรายการตำรวจภูธรภาค ๕  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 
Police5.go.th : : ตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่
© Copyright 2009 , All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเว็บไซต์ info@police5.go.th , โทรศัพท์ 0-5314-0000 (08.30 - 16.30 น.) แฟกส์ 0-5314-0051
แจ้งเหตุ ร้องเรียน ที่หมายเลข 08-6841-1555 หรือทางระบบ SMS

Browser Support : IE , Firefox , Opera , Safari