ความเป็นมาตำรวจภูธรภาค 5
  โครงสร้างตำรวจภูธรภาค 5
  ผู้บังคับบัญชา
  พื้นที่รับผิดชอบ
  นโยบาย ผบช.ภ.5


    เว็บไซต์น่าสนใจ

    ตรวจสอบข้อมุล
ราชกิจจานุเบกษา
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
รหัสไปรษณีย์
ข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
คำพิพากษาฎีกา
กรมบังคับคดี
    จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับวันที่ 15 มีนาคม 2554

    ตำรวจภาค 5 ประชาอุ่นใจ

สัมภาษณ์ พล.ต.ต.สมชัย ตรีมธุรกุลผู้บังคับการ โรงพยาบาลดารารัศมี

    ตำรวจภาค 5 ประชาอุ่นใจ

"Cross-Selling คืออะไร?" คุยกับคุณ ชนินทร์ เพชรไทย ผู้วิเคราะห์อาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย

    ตำรวจภาค 5 ประชาอุ่นใจ

พูดคุยเรื่อง "ภาพรวมสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย" กับคุณณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการ ป.ป.ส.

  
 
 

 

 
 
29พ.ค.59-2 19.30-20.00น.
29พ.ค.59-1 12.00-12.30น.
28พ.ค.59-2 19.30-20.00น.
28พ.ค.59-1 12.00-12.30น.
27พ.ค.59-2 19.30-20.00น.
27พ.ค.59-1 12.00-12.30น.
26พ.ค.59-2 19.30-20.00น.
26พ.ค.59-1 12.00-12.30น.
25พ.ค.59-2 19.30-20.00น.
25พ.ค.59-1 12.00-12.30น.
24พ.ค.59-2 19.30-20.00น.
24พ.ค.59-1 12.00-12.30น.
23พ.ค.59-2 19.30-20.00น.
23พ.ค.59-1 12.00-12.30น.
22พ.ค.59-2 19.30-20.00น.
22พ.ค.59-1 12.00-12.30น.
21พ.ค.59-2 19.30-20.00น.
21พ.ค.59-1 12.00-12.30น.
20พ.ค.59-2 19.30-20.00น.
20พ.ค.59-1 12.00-12.30น.
19พ.ค.59-2 19.30-20.00น.
19พ.ค.59-1 12.00-12.30น.
18พ.ค.59-2 19.30-20.00น.
18พ.ค.59-1 12.00-12.30น.
17พ.ค.59-2 19.30-20.00น.
17พ.ค.59-1 12.00-12.30น.
16พ.ค.59-2 19.30-20.00น.
16พ.ค.59-1 12.00-12.30น.
15พ.ค.59-2 19.30-20.00น.
15พ.ค.59-1 12.00-12.30น.
14พ.ค.59-2 19.30-20.00น.
14พ.ค.59-1 12.00-12.30น.
13พ.ค.59-2 19.30-20.00น.
13พ.ค.59-1 12.00-12.30น.
12พ.ค.59-2 19.30-20.00น.
12พ.ค.59-1 12.00-12.30น.
11พ.ค.59-2 19.30-20.00น.
11พ.ค.59-1 12.00-12.30น.
10พ.ค.59-2 19.30-20.00น.
10พ.ค.59-1 12.00-12.30น.
09พ.ค.59-2 19.30-20.00น.
09พ.ค.59-1 12.00-12.30น.
08พ.ค.59-2 19.30-20.00น.
08พ.ค.59-1 12.00-12.30น.
07พ.ค.59-2 19.30-20.00น.
07พ.ค.59-1 12.00-12.30น.
06พ.ค.59-2 19.30-20.00น.
06พ.ค.59-1 12.00-12.30น.
05พ.ค.59-2 19.30-20.00น.
05พ.ค.59-1 12.00-12.30น.
04พ.ค.59-2 19.30-20.00น.
04พ.ค.59-1 12.00-12.30น.
03พ.ค.59-2 19.30-20.00น.
03พ.ค.59-1 12.00-12.30น.
02พ.ค.59-2 19.30-20.00น.
02พ.ค.59-1 12.00-12.30น.
01พ.ค.59-2 19.30-20.00น.
01พ.ค.59-1 12.00-12.30น.

P5 Channel   ศูนย์ผลิตรายการตำรวจภูธรภาค ๕  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 
Police5.go.th : : ตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่
© Copyright 2009 , All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเว็บไซต์ info@police5.go.th , โทรศัพท์ 0-5314-0000 (08.30 - 16.30 น.) แฟกส์ 0-5314-0051

Browser Support : IE , Firefox , Opera , Safari