ความเป็นมาตำรวจภูธรภาค 5
  โครงสร้างตำรวจภูธรภาค 5
  ผู้บังคับบัญชา
  พื้นที่รับผิดชอบ
  นโยบาย ผบช.ภ.5


    เว็บไซต์น่าสนใจ

    ตรวจสอบข้อมุล
ราชกิจจานุเบกษา
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
รหัสไปรษณีย์
ข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
คำพิพากษาฎีกา
กรมบังคับคดี
    จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับวันที่ 15 มีนาคม 2554

    ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5

สนทนากับ ผบก.ศฝร.ภ.๕ เรื่องแผนปฏิบัติงาน ศฝร.ภ.๕ ปี พ.ศ.2558

    ตำรวจสีขาวดาวคุณธรรม

ตำรวจยอดกตัญญู ร.ต.ต.สุเทพ ปันทะรส

    ตระเวนโรงพัก

สนทนากับ พ.ต.อ. ณธีพัฒน์ อัครพงศ์ธิติ โครงการ Police eyes

  
 
 

 

 
 

1ก.ย.58-2 19.30-20.00น.
1ก.ย.58-1 12.00-12.30น.
31ส.ค.58-2 19.30-20.00น.
31ส.ค.58-1 12.00-12.30น.
30ส.ค.58-2 19.30-20.00น.
30ส.ค.58-1 12.00-12.30น.
29ส.ค.58-2 19.30-20.00น.
29ส.ค.58-1 12.00-12.30น.
28ส.ค.58-2 19.30-20.00น.
28ส.ค.58-1 12.00-12.30น.
27ส.ค.58-2 19.30-20.00น.
27ส.ค.58-1 12.00-12.30น.
26ส.ค.58-2 19.30-20.00น.
26ส.ค.58-1 12.00-12.30น.
25ส.ค.58-2 19.30-20.00น.
25ส.ค.58-1 12.00-12.30น.
24ส.ค.58-2 19.30-20.00น.
24ส.ค.58-1 12.00-12.30น.
23ส.ค.58-2 19.30-20.00น.
23ส.ค.58-1 12.00-12.30น.
22ส.ค.58-2 19.30-20.00น.
22ส.ค.58-1 12.00-12.30น.
21ส.ค.58-2 19.30-20.00น.
21ส.ค.58-1 12.00-12.30น.
20ส.ค.58-2 19.30-20.00น.
20ส.ค.58-1 12.00-12.30น.
19ส.ค.58-2 19.30-20.00น.
19ส.ค.58-1 12.00-12.30น.

P5 Channel   ศูนย์ผลิตรายการตำรวจภูธรภาค ๕  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 
Police5.go.th : : ตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่
© Copyright 2009 , All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเว็บไซต์ info@police5.go.th , โทรศัพท์ 0-5314-0000 (08.30 - 16.30 น.) แฟกส์ 0-5314-0051

Browser Support : IE , Firefox , Opera , Safari