ผู้บังคับบัญชา
  นโยบาย ผบช.ภ.๕
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  แผนผังองค์กร

ตำรวจภูธรภาค ๕
กองบัญชาการศึกษา
ศูนย์ฝึกอบรม ตร.ภ. ๑
ศูนย์ฝึกอบรม ตร.ภ. ๒
ศูนย์ฝึกอบรม ตร.ภ. ๓
ศูนย์ฝึกอบรม ตร.ภ. ๔
ศูนย์ฝึกอบรม ตร.ภ. ๖
ศูนย์ฝึกอบรม ตร.ภ. ๗
ศูนย์ฝึกอบรม ตร.ภ. ๘
ศูนย์ฝึกอบรม ตร.ภ. ๙
ศูนย์ฝึกอบรม ศชต.

เริ่มนับวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕
 
ฝึกให้เหมือนจริง เมื่อปฏิบัติงานจริงทำให้เหมือนฝึก


 

 


   
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง
© Copyright 2012 All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเว็บไซต์ โทรศัพท์


Browser Support : IE , Firefox , Opera , Safari