พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 แถลงผลการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม
 
มีผู้เข้าชมจำนวน 31 ราย

 
พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศีกดิ์ ผบช.ภ.5 ร่วมประชุมฝ่ายอำนวยการ ศอ.ปส.ภ.5
 
มีผู้เข้าชมจำนวน 36 ราย

 
พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศีกดิ์ ผบช.ภ.5 ให้สัมภาษณ์นักข่าว การจับกุมผู้ต้องชนเผ่าลาหู่(มูเซอร์)
 
มีผู้เข้าชมจำนวน 46 ราย

 
พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศีกดิ์ ผบช.ภ.5 ประชุม การจับกุมผู้ต้องชนเผ่าลาหู่(มูเซอร์)
 
มีผู้เข้าชมจำนวน 84 ราย

 
พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 เป็นประธานในพิธิสวดอภิธรรม ว่าที่พ.ต.ท.อุทัย มณีรัตน์
 
มีผู้เข้าชมจำนวน 69 ราย

ดูกิจกรรมทั้งหมด