รายการหม่ำโชว์

 

รายการรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

 

รายการตาสว่าง

 

อาจารย์เฉลิมชัยฯ ให้สัมภาษณ์

รายการมองเมืองเหนือ

พิธีมหาพุทธาภิเษก

พิธีมหาพุทธาภิเษก

พิธีมหาพุทธาภิเษก

พิธีมหาพุทธาภิเษก

พิธีมหาพุทธาภิเษก

รายการหม่ำโชว์(ครั้งที่ 2)