ความเป็นมาตำรวจภูธรภาค 5
  โครงสร้างตำรวจภูธรภาค 5
  ผู้บังคับบัญชา
  พื้นที่รับผิดชอบ
  นโยบาย ผบช.ภ.5
  e-Learning


    บทสวดมนต์อุปปาตะสันติ
มหาสันติงหลวง

    จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับวันที่ 15 มีนาคม 2554


    สารคดีเชิงบันเทิงคดี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2559
งานรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตอนที่ 1 - กว่าจะมาเป็น 191 ในวันนี้
งานรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตอนที่ 2 - 191 ไม่ใช่แค่รับแจ้งเหตุอาชญากรรม
งานรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตอนที่ 3 - ปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับหน่วยงาน 191
งานรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตอนที่ 4 - ปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับหน่วยงาน 191
งานรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตอนที่ 5 - อนาคตที่ต้องก้าวไกลต่อไปของ 191
งานด้านจราจร ตอนที่ 1 - จราจรไม่จราจล
งานด้านจราจร ตอนที่ 2 - ด่านตำรวจ
งานด้านจราจร ตอนที่ 3 - นักซิ่งนอกสนาม
งานด้านจราจร ตอนที่ 4 - จราจรคืนความสุข
งานด้านจราจร ตอนที่ 5 - จราจรไทยไฮเทค
งานแจ้งเตือนภัย ตอนที่ 1 - ภัยจากการปล้นบ้าน ร้านค้า ออฟฟิศ
งานแจ้งเตือนภัย ตอนที่ 2 - ภัยจากที่สาธารณะ
งานแจ้งเตือนภัย ตอนที่ 3 - ภัยจากอินเทอร์เน็ต
งานแจ้งเตือนภัย ตอนที่ 4 - สกิมเมอร์ เอทีเอ็มและบัตรเครดิต
งานแจ้งเตือนภัย ตอนที่ 5 - สามเหลี่ยมอาชญากรรม
งานอาเซียน AC และตำรวจท่องเที่ยว ตอนที่ 1 - ตำรวจไทยในประชาคมอาเซียน(AC)
งานอาเซียน AC และตำรวจท่องเที่ยว ตอนที่ 2 - ขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียน
งานอาเซียน AC และตำรวจท่องเที่ยว ตอนที่ 3 - ท่องเที่ยวไทยปลอดภัย
งานอาเซียน AC และตำรวจท่องเที่ยว ตอนที่ 4 - อาเซียนรวมใจป้องภัยข้ามชาติ
งานอาเซียน AC และตำรวจท่องเที่ยว ตอนที่ 5 - ประชาคมอาเซียนไร้พรมแดน
งานยาเสพติด ตอนที่ 1 - ยาเสพติดใกล้ตัวกว่าที่เราคิด
งานยาเสพติด ตอนที่ 2 - ห่างไกลยาเสพติดเริ่มคิดจากครอบครัว
งานยาเสพติด ตอนที่ 3 - สถานศึกษาน่าอยู่ช่วยกันดูแล
งานยาเสพติด ตอนที่ 4 - เขี้ยวเล็บของตำรวจปราบปรามยาเสพติด
งานยาเสพติด ตอนที่ 5 - การจัดการปัญหายาเสพติดของตำรวจไทยในอนาคต

  
 
 

 

 
 
20ส.ค.60-1 12.00-12.30น.
20ส.ค.60-2 19.30-20.00น.
19ส.ค.60-1 12.00-12.30น.
19ส.ค.60-2 19.30-20.00น.
18ส.ค.60-1 12.00-12.30น.
18ส.ค.60-2 19.30-20.00น.
17ส.ค.60-1 12.00-12.30น.
17ส.ค.60-2 19.30-20.00น.
16ส.ค.60-1 12.00-12.30น.
16ส.ค.60-2 19.30-20.00น.
15ส.ค.60-1 12.00-12.30น.
15ส.ค.60-2 19.30-20.00น.
14ส.ค.60-1 12.00-12.30น.
14ส.ค.60-2 19.30-20.00น.
13ส.ค.60-1 12.00-12.30น.
13ส.ค.60-2 19.30-20.00น.
12ส.ค.60-1 12.00-12.30น.
12ส.ค.60-2 19.30-20.00น.
11ส.ค.60-1 12.00-12.30น.
11ส.ค.60-2 19.30-20.00น.
10ส.ค.60-1 12.00-12.30น.
10ส.ค.60-2 19.30-20.00น.
09ส.ค.60-1 12.00-12.30น.
09ส.ค.60-2 19.30-20.00น.
08ส.ค.60-1 12.00-12.30น.
08ส.ค.60-2 19.30-20.00น.
07ส.ค.60-1 12.00-12.30น.
07ส.ค.60-2 19.30-20.00น.
06ส.ค.60-1 12.00-12.30น.
06ส.ค.60-2 19.30-20.00น.
05ส.ค.60-1 12.00-12.30น.
05ส.ค.60-2 19.30-20.00น.
04ส.ค.60-1 12.00-12.30น.
04ส.ค.60-2 19.30-20.00น.
03ส.ค.60-1 12.00-12.30น.
03ส.ค.60-2 19.30-20.00น.
02ส.ค.60-1 12.00-12.30น.
02ส.ค.60-2 19.30-20.00น.
01ส.ค.60-1 12.00-12.30น.
01ส.ค.60-2 19.30-20.00น.

P5 Channel   ศูนย์ผลิตรายการตำรวจภูธรภาค ๕ เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความผาสุกของประชาชน
 
Police5.go.th : : ตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่
© Copyright 2009 , All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเว็บไซต์ info@police5.go.th , โทรศัพท์ 0-5314-0000 (08.30 - 16.30 น.) แฟกส์ 0-5314-0051

Browser Support : IE , Firefox , Opera , Safari