- กองบังคับการยุทธศาสตร์ ตร.ภ.5 - กองบังคับการอำนวยการ ตร.ภ.5 - ฝ่ายอำนวยการ 1 - ฝ่ายอำนวยการ 2 - ฝ่ายอำนวยการ 3 - ฝ่ายอำนวยการ 4 - ฝ่ายอำนวยการ 5 - ฝ่ายอำนวยการ 6 - ฝ่ายอำนวยการ 7 - ฝ่ายอำนวยการ 8 - ฝ่ายอำนวยการ 9
 

 

ตำรวจภูธรภาค ๕
 
 
 
พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.๕

 

พล.ต.ต.พิทยา ศิริรักษ์
รอง ผบช.ภ.๕ (ปป๑)

พล.ต.ต.อาชวันต์ โชติกเสถียร
รอง ผบช.ภ.๕ (จต๑)
พล.ต.ต.ชูรัตน์ ปานเหง้า
รอง ผบช.ภ.๕ (กม๑)
พล.ต.ต.สมสง่า ชรินทร์
รอง ผบช.ภ.๕ (บร๑)
พล.ต.ต.มนตรี สัมบุณณานนท์
รอง ผบช.ภ.๕ (มค๑)
พล.ต.ต.ภาณุเดช บุญเรือง
ปรท. รอง ผบช.ภ.๕ (ปส.)
     
ผู้บังคับการในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๕
พล.ต.ต.สรรภัทร ปราบพุฒซา
ผบก.ประจำ ภ.๕
พล.ต.ต.จรัญฌิ์ เริงธรรม
ผบก.อก. ภ.๕
พล.ต.ต.จารึก ลิ้มสุวรรณ
ผบก.สส. ภ.๕
พล.ต.ต.อุดม พรหมสุรินทร์
ผบก.ศฝร. ภ.๕
พล.ต.ต.ธนยินทร์ เทพรักษา
ผบก.ภ.จว.ชร.
พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย
ผบก.ภ.จว.ชม.
พล.ต.ต.มณฑป แสงจำนง
ผบก.ภ.จว.นน.
พล.ต.ต.สงวน โรงสะอาด
ผบก.ภ.จว.พย.
พล.ต.ต.ยุทธชัย พัวประเสริฐ
ผบก.ภ.จว.พร.
พล.ต.ต.ปรีชา วิมลไชยจิต
ผบก.ภ.จว.มส.
พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี
ผบก.ภ.จว.ลป.
พล.ต.ต.สมบัติ หวังดี
ผบก.ภ.จว.ลพ.
     
รองผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค ๕
พ.ต.อ.สุนทร คงกล่ำ
รอง ผบก.อก.ภ.๕
พ.ต.อ.ชวลิต คชหิรัญ
รอง ผบก.อก.ภ.๕
พ.ต.อ.อานุภาพ เกื้อหนุน
รอง ผบก.อก.ภ.๕
     
 


 
Police5.go.th : : ตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่
© Copyright 2009 , All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเว็บไซต์ info@police5.go.th , โทรศัพท์ 05-3201-111 (08.00 - 16.00 น.) แฟกส์ 05-3201-111

Browser Support : IE , Firefox , Opera , Safari