เข้าสู่ระบบ ห้องประชุม ศปก.ตร.
Username: Password:


พาสเวิร์ดจะทำการเปลี่ยนทุกวัน สามารถขอรับ Username และ Password ได้ที่ ภ.จว. ต้นสังกัดก่อนการ Conference 5-10 นาที ในแต่ละครั้งที่มีการประชุม