ตามประกาศตำรวจภูธรภาค 5 เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 
 
ตามประกาศตำรวจภูธรภาค 5 เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการจักรยานยนต์นำขบวน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา รายละเอียดที่นี่
 
     
  ลงเมื่อประกาศวันที่ 2016-12-26 13:13:56