ตามประกาศตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของทางราชการที่เลิกใช้แล้ว
 
 
ตามประกาศตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของทางราชการที่เลิกใช้แล้ว เนื่องจากตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ยังขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของทางราชการตามดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ ดังนั้น จึงได้ออกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของทางราชการดังกล่าวอีกครั้ง (ครั้งที่ ๕) รายละเอียดที่นี่
 
     
  ลงเมื่อประกาศวันที่ 2017-02-08 10:04:24