ตำรวจภูธรภาค 5 มีความประสงค์ะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์
 
 
ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตำรวจภูธรภาค 5 มีความประสงค์ะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดที่นี่
 
     
  ลงเมื่อประกาศวันที่ 2017-03-10 22:24:19