ประกาศร่างประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระบบเชื่อมต่อและอุปกรณ์ ภ.5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 
 
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระบบเชื่อมต่อและอุปกรณ์ ภ.5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดที่นี่
 
     
  ลงเมื่อประกาศวันที่ 2017-06-26 09:10:43