ҧ
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
СӴѺ 駷 3 ੾мդسѵԤúǹ͹˹٧

ͧ .5 дѺ ͧ . ֧ . лШӻ 2559

СȺѭ .лШӻ 59(10 ..60)

СȺѭ ͧ .лШӻ 59(10 ..60)

СȺѭ .лШӻ 59(10 ..60)

СȺѭ ͧ .лШӻ 59(10 ..60)

СӴѺ 駷 2 ੾мդسѵԤúǹ͹˹٧

ͧ .5 дѺ ͧ . ֧ . лШӻ 2559

СȺѭ .лШӻ 59(20 ..59)

СȺѭ ͧ .лШӻ 59(20 ..59)

СȺѭ .лШӻ 59(20 ..59)

СȺѭ ͧ .лШӻ 59(20 ..59)

СӴѺ੾мդسѵԤúǹ͹˹٧

ͧ .5 дѺ ͧ . ֧ . лШӻ2559

蹷ǹ ͹ 17 ..59 ͡â䢷ҧ 053 140071

СȺѭ .лШӻ 59(10 ..59)

СȺѭ ͧ .лШӻ 59(10 ..59)

СȺѭ .лШӻ 59(10 ..59)

СȺѭ ͧ .лШӻ 59(10 ..59)

СȺѭ .5 дѺ ͧ . ֧ . лШӻ2558

СȺѭ .лШӻ 58(23 ..59)

СȺѭ ͧ .лШӻ 58(23 ..59)

СȺѭ .лШӻ 58(23 ..59)

СȺѭ ͧ .лШӻ 58(23 ..59)

觺è觵 ʵ.57 (ռ 1 ..58)

˹Ҥ觵¡ ͧ . . лШӻ 2557 (ռ 22 ..2558)

ѭṺ¤ .5 215/58 ͧ . .5 (ռ 22 ..2558)

ѭṺ¤ .5 216/58 ͧ .Ǻ-. .5 (ռ 22 ..2558)

ѭṺ¤ .5 217/58 ͧ .Ǻ-. .5 (ռ 22 ..2558)

ѭṺ¤ .5 218/58 ͧ .Ǻ-. .5 (ռ 22 ..2558)

ѭṺ¤ .5 219/58 ͧ .-. .5 (ռ 22 ..2558)

ѭṺ¤ .5 220/58 ͧ .-. .5 ѺѵԹ͹ .(ռ 22 ..2558)

ҧ觵駹53 2557 ӹǹ 388 (ռ 31 ..2558)

˹ѧ͹觤觵駢ҪõǨдѺ ͧ . - . лШӻ 2557 ͧ .5

1/ 2558 ͧ .2557 ͧ .5

2/ 2558 .2557 ͧ .5

3/ 2558 ͧ .2557 ͧ .5

4/ 2558 .2557 ͧ .5

5/ 2558 ..-.. 2557 ͧ .5

6/ 2558 Ҩ 2557 ͧ .5

7/ 2558 ..-.. 2557 ͧ .5

8/ 2558 ͧ .-. 2557 ͧ .5

9/ 2558 ͧ .- . 2557 ͧ .5

10/ 2558 .дѺ ͧ . ͡2557 ͧ .5

11/ 2558 ҷ ... ...


รายชื่อข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี ๒๕๕๔

แบบคำร้องบันทึกสมัครใจขอรับการแต่งตั้ง
บันทึกเสนอแก้ไขข้อมูลตามบัญชีอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว. ถึง ผกก.

การลดจำนวนเงินเบิกลดข้าราชการตำรวจ
หลักเกณฑ์การปรับระดับอัตราเงินเดือนเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือ ยศ ที่สูงขึ้น
กฏ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.๒๕๔๘
ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗
แบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือน

ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการนอกสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕
ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒

ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๐

กฏ ก.ตร. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งยศและการเลื่่อนยศข้าราชการตำรวจ
พ.ร.บ. ล้างมลทิน พ.ศ.๒๕๕๐

กำหนดกรอบแนวทางการพิจารณาให้ความยินยอมให้ข้าราชการตำรวจโอนไปรับราชการส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น

คำสั่ง ตร.ที่ ๒๘๙/๒๕๕๐ เรื่องมอบอำนาจการสั่งอนุมัติเดินทางไปรา่ชการ

การรักษาราชการแทน

คำสั่ง ตร. ที่ ๓๘/๒๕๔๘ เรื่องการให้ความคุ้มครองบุคคล
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ฯ พ.ศ.๒๕๔๘
คำสั่ง ตร. ที่ ๗๙๕/๒๕๕๐ ลง ๔ ธ.ค.๕๐ เรื่องมาตราการว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยอดีตผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ตร.

กำหนดอำนาจหน้าที่ในสถานีตำรวจ
 
หนังสือพิมพ์รายวัน
ย้อนกลับสู่หน้าแรก